Ochrana údajov

Webstránka spoločnosti Auvesta (www.auvesta.com), ako aj jej integrované internetové obchody „Auvesta-Shop“ (https://auvesta-shop.com) sú prevádzkované zo strany Auvesta Edelmetalle AG, Industriestr. 4, 83607 Holzkirchen, Nemecko (následne „Auvesta“ alebo „my“). Ochrana Vašich osobných údajov je našou hlavnou prioritou. V rámci tohto Prehlásenia o ochrane údajov Vás informujeme o spôsobe, rozsahu a účele získavania, spracovania a používania Vašich osobných údajov.

Zásady

Vaše osobné údaje získavame, spracovávame a používame za zohľadnenia platných ustanovení, týkajúcich sa ochrany údajov.

Pod osobné údaje spadajú všetky podrobné informácie, týkajúce sa osobných alebo vecných pomerov určitej alebo neurčitej fyzickej osoby. K uvedenému patria napríklad Vaše meno, Vaša adresa, e-mail adresa a Vaše telefónne číslo.

Používanie Vašich údajov

Pri návšteve našej webstránky nie je potrebné oznámiť nám Vaše osobné údaje (ako napríklad Vaše meno alebo e-mail adresu).

My Vami poskytnuté osobné údaje zisťujeme, spracovávame a používame v rámci zriadenia online depozitu alebo v súvislosti s procesom objednávky pre účely odôvodnenia, realizácie a vybavenia zmlúv, uzatvorených s našou spoločnosťou. Uvedené zahŕňa aj odovzdanie Vašich údajov tretím osobám a ich použitie, pokiaľ je uvedené potrebné pre odôvodnenie, realizáciu alebo proces uzatvorených zmlúv.

Zriadenie online depozitu

V našich internetových obchodoch máte možnosť zriadiť si osobný online depozit. S pomocou online depozitu si môžete pohodlne uložiť Vaše osobné informácie pre budúce objednávky a v danom prípade využiť ďalšie funkcie (v závislosti od ponuky) v našom systéme.

Pre účely zriadenia Vášho osobného online depozitu potrebujeme Vaše meno a priezvisko, Vašu e-mail adresu a voľne voliteľné heslo, ako aj prípadne dodatočne Vašu poštovú adresu, telefónne číslo a pri obchodných klientoch Vašu firmu a IČ DPH. Po úspešnej registrácii môžete uložiť Vašu fakturačnú adresu a adresu dodania pre budúce objednávky. Vami uvedená e-mail adresa slúži spolu s heslom zároveň ako prístupový znak pre online depozit. Po prihlásení sa vo Vašom online depozite máte možnosť kedykoľvek zmeniť Vaše údaje. Všetky údaje musia zodpovedať pravde a byť aktuálne.

Následne po registrácii obdržíte automaticky e-mailom potvrdenie o zriadení Vášho online depozitu.

S Vašimi osobnými prístupovými informáciami a Vašim heslom zaobchádzajte prosím mimoriadne dôverne. V ďalšom sa na podmienky online depozitu a na ochranu hesla vzťahujú dané ustanovenia príslušných VOP, prípadne užívateľské podmienky.

Používanie kontaktných formulárov

Prostredníctvom kontaktných formulárov, sprístupnených na našej webstránke nás môžete priamo kontaktovať alebo požadovať od nás aktuálne informácie. My informácie, poskytnuté z Vašej strany zisťujeme, spracovávame a používame prostredníctvom kontaktného formuláru výlučne pre účely spracovania Vašej požiadavky.

Elektronické newsletter-e

Na našej webstránke sa okrem toho môžete prihlásiť na odoberanie rozličných elektronických newsletterov. V prípade udelenia Vášho súhlasu s ich zasielaním použijeme Vaše meno a priezvisko, ako aj Vašu e-mail adresu, aby sme Vám e-mailom mohli zasielať aktuálne ponuky a novinky k Vami odoberaným obsahom.

Po úspešnej registrácii pre newsletter-e obdržíte automaticky e-mail, ktorým Vás vyzveme k potvrdeniu Vašej e-mail adresy. Hneď po potvrdení Vašej e-mail adresy kliknutím na odkaz, nachádzajúci sa v potvrdzujúcom e-maile Vám bude pravidelne zasielaný náš elektronický newsletter.

Váš súhlas so zasielaním newsletter-u môžete kedykoľvek odvolať s platnosťou pre budúcnosť na stránke service@auvesta.com. Okrem toho sa kedykoľvek môžete kliknutím na odkaz, obsiahnutý v newsletter-i odhlásiť z jeho odoberania.

Server - protokoly

Pri prístupe na našu webstránku sprostredkuje Váš internetový prehliadač určité informácie na náš server. Okrem iného sa jedná o dátum a čas prístupu, URL (internetovú adresu) odkazujúcej webstránky, o vyžiadaný súbor, prenesené množstvo údajov, hlásenie, týkajúce sa úspešného vyvolania, typ prehliadača a jeho verziu, ako aj informácie o Vašom prevádzkovom systéme. Tieto informácie používame výlučne pre štatistické účely, ako aj pre účely analýzy, ako aj na zlepšenie ponuky. Priradenie týchto informácií k určitej osobe nie je z našej strany možné.

Cookies

Používame cookies, aby sme Vám ešte viac zatraktívnili Vašu návštevu našej webovej stránky. Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a umožňujú nám opätovné rozpoznanie Vášho vyhľadávača. S pomocou cookies môžeme vylepšiť komfort a kvalitu služieb, sprístupnených na webstránke.

Na našej webstránke používame na jednej strane tzv.jednorazové cookies a na druhej strane tzv. permanentné cookies. Tieto nám napríklad umožňujú pripraviť virtuálny nákupný košík pre Vaše online nákupy a umožniť Vám prihlásiť sa k Vášmu klientskemu účtu. Všetky jednorazové cookies strácajú pri opustení webstránky automaticky svoju platnosť. Permanentné cookies ostávajú podľa okolností viac rokov vo Vašom zariadení a umožňujú nám ukladať obsah Vášho nákupného košíka, ako aj využívať webovú analytickú službu Google Analytics.

Samozrejme našu webstránku môžete navštíviť aj bez cookies. V nastaveniach Vášho vyhľadávača môžete použitie cookies kedykoľvek obmedziť alebo deaktivovať. Uvedené môže ale viesť k určitým obmedzeniam funkcií a využiteľnosti našej ponuky.

Google Analytics

Táto webstránka používa Google Analytics, webovú analytickú službu Google Inc. („Google“). Google Analytics používa tzv. „cookies“, textové súbory, ktoré sa ukladajú do Vášho počítača a umožňujú nám analýzu používania webstránky z Vašej strany. Informácie, získané prostredníctvom cookie, týkajúce sa Vášho používania tejto webstránky sú spravidla prenášané na server Google v USA, na ktorom sú ukladané. Na tejto stránke sme aktivovali IP anonymitu tak, aby dochádzalo k redukcii IP adresy v rámci členských štátov Európskej únie alebo v iných zmluvných štátoch Dohody o európskom hospodárskom priestore cez Google. Len vo výnimočných prípadoch dochádza k prenosu kompletnej IP adresy na server Google v USA a tam k jej redukcii. Z poverenia prevádzkovateľa tejto webstránky Google používa tieto informácie pre účely vyhodnotenia Vášho užívania webstránky, na zostavenie reportov o aktivitách webstránky a pre poskytnutie ďalších služieb, spojených s používaním webstránky a internetu voči prevádzkovateľovi stránky. IP adresy sprostredkované v rámci Google Analytics Vašim prehliadačom nebudú spájané s ďalšími údajmi Google. Vy môžete zabrániť ukladaniu cookies príslušným nastavením Vášho software prehliadača; v každom prípade Vás ale upozorňujeme na to, že v tomto prípade nebudete môcť v plnom rozsahu používať všetky funkcie tejto webstránky. Okrem toho môžete zabrániť evidencii údajov, vyprodukovaných cookie, vzťahujúcich sa na Vaše používanie webstránky (vrátane Vašej IP adresy) Google, ako aj spracovaniu týchto údajov zo strany Google tým, že stiahnete a inštalujete disponibilný doplnok prehliadača (zásuvný modul) z nasledujúceho odkazu. Aktuálny odkaz je http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Evidencii cez Google Analytics môžete zabrániť aj kliknutím na nasledujúci odkaz. Vo Vašom prehliadači sa spustí Opt-Out-Cookie, zabraňujúci budúcej evidencii Vašich údajov pri návšteve tejto webstránky, pokiaľ tento cookie nevymažete z Vášho prehliadača: deaktivovať Google Analytics

Ďalšie informácie, týkajúce sa ochrany údajov v Google Analytics nájdete na

http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html.

Právo na informácie a otázky k téme ochrana údajov

Podľa Zákona o ochrane údajov máte právo na bezplatné informácie o uložených údajoch, týkajúcich sa Vašej osoby. Okrem toho môžete v danom prípade požadovať korektúru a/alebo výmaz a/alebo zablokovanie Vašich osobných údajov. Okrem toho môžete vyjadriť nesúhlas s vyhotovením užívateľských profilov pod pseudonymom pre účely reklamy, analýzy trhu alebo optimalizácie našej webovej stránky. Vami udelený súhlas so zisťovaním, spracovaním a používaním údajov môžete kedykoľvek odvolať s pôsobnosťou do budúcnosti.

Pre ďalšie otázky na tému ochrana údajov a pre účely spracovania Vašich údajov sme Vám radi k dispozícii. Zastihnete nás na nasledujúcich e-mail adresách:

Auvesta Edelmetalle AG všeobecne: service@auvesta.com

Samozrejme nás zastihnete aj na kontaktných údajoch, uvedených v príslušnej časti tiráže.

Stav: jún 2016