Centrum pomociPomocník
Kontaktný formulár
Aby sme s Vami mohli nadviazať kontakt, potrebujeme Vaše telefónne číslo a email adresu.
Ak kliknutím nasledujúceho tlačítka odošlete údaje, uvedené v kontaktnom formulári, udeľujete svoj súhlas s používaním Vašich údajov pre účely zodpovedania/spracovania Vašej požiadavky, prípadne pre účely nadviazania kontaktu. V zásade nedochádza k poskytovaniu údajov tretím osobám okrem prípadu, pokiaľ by platné predpisy, týkajúce sa ochrany údajov oprávňovali k prenosu alebo pokiaľ by nám tak ukladal zákon. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať s platnosťou pre budúcnosť. V prípade odvolania budú Vaše údaje bezodkladne vymazané. Vaše údaje budú okrem toho vymazané aj po spracovaní Vašej požiadavky z našej strany alebo v prípade zániku účelu uloženia údajov. Kedykoľvek sa môžete informovať o údajoch, uložených v súvislosti s Vašou osobou. Ďalšie informácie, týkajúce sa ochrany údajov nájdete aj vo Vyhlásení o ochrane údajov na tejto webovej stránke.

* Vyplňte prosím tieto polia

AUVESTA Edelmetalle AG
Industriestraße 4
D-83607 Holzkirchen
Mo - Do 9 - 17 Uhr
Fr 9 - 15 Uhr
+49 80 24 474 1144
+49 80 24 474 1146
service@auvesta.com